Remzi Yavuz

Remzi Yavuz

Remzi YAVUZ

Remzi YAVUZ

01.10.1939 tarihinde Trabzon Çaykara ilçesinde doğmuştur. değişik medrese tahsili görmüş, degişik hocalardan ders aldıktan sonra Medrese-i Mütehassis’in (o günkü Universite) mezunu olan Of – Çalekli hoca diye bilinen ve günümüz Profesör ünvanına denk H.Dursun Fevzi Güven’den Arapça tahsilini bitirerek 1956 yılında icazet almıştır.

Mezun olduğu 1956 yılında Diyanet Işleri Başkanlığı’nın açtığı Müftülük imtihanını kazanmış yaşı tutmadığından resmi görev alamamıştır.

1959 yılının ağustos ayında Çanakkale Merkez Vaizliğine atanmış, askerlik dönüşünde 1962 ‘de Balikesir – Edremit Ilçe Müftülüğüne tayin edilmiştir.

1962-1972 yıllarında 10 yıl görevden sonra, Iskenderun Ilçe Müftülüğüne, 1972-1977 yıllarında 5 yıl hizmet sonunda Karabük Müftülügüne, 1977-1987 yıllarında 10 yıl da orada kaldıktan sonra 1987 ‘de Tarsus  Müftülügüne gelmiştir. 1987 – 2001 yıllarında 14 yıl hizmetten sonra, 2001 – 2004 tekrar Iskenderun Müftülüğüne gelen Sayın Yavuz 46 yıllık hizmetini 4 ilçede tamamlamıştır.

Remzi Yavuz, görev yaptığı Edremit, Karabük, Tarsus ve Iskenderun ilçelerinde ikinci kez göreve getirilmiştir. Bu da, onun diğer özellikleri yanında bir başka ayrıcalığıdır.

Sayın Yavuz’un dolu dolu geçen 46 yıllık meslek hayatında Yurtiçi ve Yurtdişi hizmetleri başarılarla doludur.

Önce Hollanda Lahey’de 4 yıl, sonra Almanya – Hamburg’da 3 yıl sürelerle kalmış, çeşitli yıllarda ise 7 defa kısa sureli göreve gönderilmistir. Bu sürelerde Türkiye Diyanet Vakfına taşınmaz mallar kazandırmıştır, “Hollanda Diyanet Vakfı “kurucuları arasında yer almıştır. Hollanda Lahey’de Mescid-i Aksa ismi ile camiye dönüşturulen Havra’nın alınmasında büyük katkısı olmuş, Almanya-Hambur’ta aynı isimle yeni bir ibadethaneyi Vakfa temin ederek, vatandaşlarımızın ibadet ve sosyal hizmetlerine sunmuştur.

Yurtiçinde degişik zamanlarda çeşitli görevlerde yer almıştır. 8 defa irşat ekibinde yer alan sayın Yavuz, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konferans, panel ve ilmi toplantılara katılmıştır. Hollanda’da bulunduğu sırada Tercüman gazetesinde yazmış, ayrıca “Kabesat Min Hayatırresul ” isimli eseri (Hz. Peygamberin hayatından Simşek Görüntüler) ismi ile tercüme etmiş, eser henüz başılmamıştır.

Diyanet Işleri Başkanlıgının deneme mahiyetinde başlattıgı Hac Organizasyonundan başlayarak, ondan önce özel kuruluşlar ve ondan sonra da Diyanet Işleri Başkanlıgının tertiplerinde görevli olarak 32 defa Hac, bir de umre görevlerinde bulunmuştur.

1967 de Edremit’te Diyanet Işleri Başkanlığına ilk defa bir zeytinlik ve birde bahçe içerisinde şato niteliğinde Ahşap ve tarihi değerlere sahip bir bina kazandırmış, böylece Vakıf kuruluşunun alt yapısını oluşturmuştur.

Bu hizmetlerin yürütüldüğü yerlerde ve dönemlerde, Diyanet Işleri Başkanlığınca 1968- 1988-1998 yıllarında takdirname, Içel, Tunceli ve Yalova Valiliklerince takdirname, Edremit, Karabük ve Iskenderun kaymakamlarınca takdirname, Tarsus kaymakamlığı tarafından şilt ve takdirnamelerle taltif edilmiştir. Ayrıca Diyanet hizmetlerinde ilk defa sayın Remzi Yavuz ‘a Diyanet Işleri Baskanlığınca iki adet vaaz video kaseti yaptırılmış, bu kasetler Kültür Bakanlığınca incelendikten sonra yurtiçinde ve yurtdışında çoğaltılarak halkın hizmetine sunulmuştur.

Diyanet Işleri Başkanlığınca görevlendirildiği Almanya -Stuttgart, Mercedez-Benz fabrıkasında gördüğü hizmet sonu fabrika idaresince “Altın Kalem”le ödüllendirilmiştir.

Tarsus ilçesindeki 13 yıllık müftülük görevinde 85 hafızın yetişmesinde emeği geçmiş, Tarsus’ta 14 camii ve 35 minare yapımını sağlamıştır. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus şübesine 16 taşınmaz mülk ve ladet oto kazandırmıştır. 17-09-2004 tarihinde hizmete giren Tarsus Müftülük hizmet binası, Kültür ve çok amaçlı eğitim merkezi binasının yapımını başlatmıştır. Toplam 2 trilyon 45 milyar lira değerinde varlık kazandırmıştır.

Son görev yeri olan Iskenderun’da ise 3 yıllık görevinde 1 camii, 4 katlı bir Kur’an kursu binası ve 2 adet arsayı Türkiye Diyanet Vakfına kazandırmıştır.

Sayın Yavuz evli ve dört çocuk babasıdır.