Raad van bestuur

Raad van bestuur

De stichting wordt bestuurd door het dagelijks bestuur voor een periode van twee jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit 9 personen en is belast met het bestuur van de stichting volgens de doelen van de stichting. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en gewone leden.

HDV MESCID-I AKSA YONETIM KURULU
ISN MESCID-I AKSA RAAD van BESTUUR

Voorzitter/Başkan   – Ugur (Oguz) EREL
Vicevoorzitter/Başkan Yard. Hakan ÖZKUZUGÜDENLİ
Secretaris/Sekreter  Rıza ARSLAN
Penningmeester/Muhasebe Mustafa ÜNLÜ
Kassa/Vezne   Hızır ŞEN
Lid/Üye    Harun İPEK
Lid/Üye    Muammer DEMİRCİ
Lid/Üye    Serdar ŞENTÜRK
Lid/Üye    Yılmaz İPEK

Geef een antwoord